Posted on: 12 kwietnia 2021 Posted by: admin Comments: 0
pozwolenie zintegrowane poznań


Pozwolenie zintegrowane zostało wprowadzone do prawa unijnego w 1996 roku, dzięki Dyrektywie IPPC. Później została zastąpiona dyrektywą IED w sprawie emisji przemysłowych w 2010 roku. Pozwolenie zintegrowane zostało dostosowane do polskich przepisów w 2001r. na mocy ustawy Prawo ochrony środowiska. Dowiedz się, czy Twoje przedsiębiorstwo potrzebuje pozwolenie zintegrowane Poznań.


Pozwolenie zintegrowane Poznań – czym jest i kto może złożyć wniosek?
To wydawana licencja na prowadzenie działalności przemysłowej, uzyskiwana dla instalacji przemysłowych i innych działalności (np. hodowla, oczyszczalnie ścieków komunalnych). Zamysłem stworzenia pozwolenia zintegrowanego było zastępowanie obowiązującego wcześniej cząstkowego pozwolenia środowiskowego. Zatem pozwolenia zintegrowane to połączenie kilku rodzajów oddziaływań na środowisko, których dotyczą pozwolenia cząstkowe. Dodatkowo wskazują na powiązania między tymi oddziaływaniami.

decyzja środowiskowa Poznań

Pozwolenie zintegrowane Poznań – kto je wydaje?
Tak jak w przypadku uzyskiwania każdego pozwolenia czy decyzji, należy złożyć odpowiedni wniosek. Co powinien zawierać? Przede wszystkim podkreślać całościowe podejście Twojego przedsiębiorstwa do ochrony środowiska.

Wniosek składamy do organu ochrony środowiska, który jest właściwy z uwagi na lokalizację instalacji. Jest nim w praktyce:

  • prezydent miasta lub starosta – dotyczy to miast na prawach powiatu;
  • marszałek województwa – dotyczy to projektów o zasięgu regionalnym służących do przetwarzania odpadów komunalnych oraz w przypadku gdy instalacja znacząco oddziałuje na środowisko naturalne;
  • regionalny dyrektor ochrony środowiska – dotyczy to instalacji na terenach zamkniętych;
  • organ ochrony środowiska, posiadający uprawnienia do wydawania decyzji zatwierdzających programy gospodarki odpadami wydobywczymi – dotyczy to instalacji, które mają związek z odpadami innymi niż wydobywcze;

Kiedy będzie Ci potrzebna decyzja środowiskowa Poznań?
Pozwolenie zintegrowane, a decyzja środowiskowa to dwa różne pozwolenia. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest wydawana dla inwestycji mogących znacząco lub potencjalnie oddziaływać na środowisko, ale nie tylko. Potrzebujemy ją również w przypadku rozbudowy, przebudowy lub montażu przedsięwzięcia, który może oddziaływać na środowisko.