Posted on: 22 kwietnia 2021 Posted by: admin Comments: 0
Suszarnie biomasy

Proces suszenia biomasy może przebiegać w warunkach naturalnych,  co zdarza się dość często. Można także do tego celu wykorzystać dedykowane urządzenia i instalacje. Dlaczego rekomendowane jest suszenie przy wykorzystaniu naturalnych procesów? Gdyż suszenie w suszarniach jest procesem kosztownym pod względem ekonomicznym. Naturalne metody wymagają jednak dużo czasu, a więc z powodzeniem suszarnie biomasy są wykorzystywane w przemyśle. Dowiedz się, jakie są rodzaje i czym się charakteryzują.

Dlaczego biomasę należy suszyć?

Wilgotność biomasy jest parametrem mającym kluczowe znaczenie w przemyśle. Biomasę o zbyt wysokiej wilgotności należy poddać procesowi suszenia. To tego celu wykorzystywane są suszarnie biomasy. Sam proces trwa do momentu gdy w czynniku suszącym prężność równowagowa pary wodnej nad materiałem i prężność cząstkowa pary wodnej będą sobie równe. 

Zawartość wilgoci w biomasie jest zależna od:

– rodzaju posianego surowca,

– terminu zbioru,

– obróbki wstępnej surowca,

– sposobu i okresu magazynowania.

Suszarnia taśmowa

Suszarnie biomasy to urządzenia, do których należą:

Suszarnia bębnowa,

Suszarnia strumieniowa,

Suszenie z wykorzystaniem energii słonecznej,

Suszarnia fluidalna,

Suszarnia taśmowa.

Suszarnia bębnowa jest wykorzystywana w procesie suszenia materiałów sypkich. Bardzo często możemy ją spotkać w gospodarstwach rolnych. Jest to rodzaj tradycyjnego rozwiązania, w którym surowiec ulega podgrzaniu. 

Strumieniowe suszarnie nazywane są także pneumatycznymi. Ich zaletą jest krótki kontakt materiału z czynnikiem suszącym, mała powierzchnia zabudowy i możliwość wykorzystania suszarki jako przenośnika suszonego materiału.

Kolejna metoda to suszenie z wykorzystaniem energii słonecznej pozwana na efektowne odparowywanie wody z suszonych materiałów. Suszarnie słoneczne mogą mieć postać zwykłych wiat. Słońce nagrzewa dach i ściany, a powstałe gorące powietrze suszy biomasę. Wydajniejszym rozwiązaniem jest instalacja na dachu paneli słonecznych.

Suszarnie fluidalne dopiero wkraczają na rynek polski. Nie są odpowiednie do materiałów o dużym rozmiarze cząstek i wysokiej wilgotności.

Ostatni rodzaj, czyli suszarnie taśmowe charakteryzują się możliwością znacznego wydłużenia drogi suszenia. Pozwala to na obniżenie temperatury całego procesu, dzięki czemu wzrasta jakość biomasy.