Posted on: 24 stycznia 2024 Posted by: admin Comments: 0
Pozwolenia środowiskowe Poznań

Pozwolenia środowiskowe to dokumenty, które określają warunki prowadzenia działalności, która może mieć negatywny wpływ na środowisko. Są one wydawane przez organy administracji publicznej, w celu ochrony środowiska i zdrowia ludzi. Kiedy należy się starać o pozwolenia środowiskowe Poznań?

Rodzaje pozwoleń środowiskowych

Istnieją dwa rodzaje pozwoleń środowiskowych:

 • pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
 • pozwolenie na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

Kiedy takie pozwolenia są potrzebne?

Pozwolenia środowiskowe są potrzebne w następujących przypadkach:

 • wprowadzenie do powietrza gazów lub pyłów w ilości przekraczającej wielkości określone w przepisach,
 • wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi w ilości przekraczającej wielkości określone w przepisach,
 • prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami,
 • uruchomienie nowej instalacji lub przebudowa istniejącej instalacji, która może mieć negatywny wpływ na środowisko.

Gdzie można uzyskać pozwolenia tego typu?

Pozwolenia środowiskowe wydaje:

 • Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – dla instalacji o dużym potencjale oddziaływania na środowisko,
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – dla instalacji o średnim potencjale oddziaływania na środowisko,
 • Starosta – dla instalacji o małym potencjale oddziaływania na środowisko.

Pozwolenia środowiskowe Poznań

Postanowienia środowiskowe Poznań to warunki, które są określone w pozwoleniach środowiskowych. Mogą one dotyczyć:

 • rodzaju i ilości zanieczyszczeń, które mogą być wprowadzane do środowiska,
 • metod i technik ograniczania emisji zanieczyszczeń,
 • zarządzania odpadami,
 • innych działań mających na celu ochronę środowiska.

Postanowienia i pozwolenia środowiskowe Poznań ustala się indywidualnie dla każdej instalacji, w zależności od jej charakteru i wielkości.

Czy każde miasto wydaje takie same postanowienia środowiskowe?

Nie, postanowienia środowiskowe ustalają organy administracji publicznej na podstawie przepisów prawa. Jednak w praktyce mogą występować pewne różnice w postanowieniach wydawanych przez różne organy.